maandag 26 november 2007

Open Ouderraad 02/10/2007

Verslag Open OUDERRAAD 02/10/2007 in lagere school te Bellem

Aanwezig: Van Yperen Bianca, Vande Kerckhove Barbara, Lakiere Sofie, Vanacker Nele, Van de Walle Els, Bourgeois Siska, Sofie D’heygere, Gino Ghyselinck, Matthias Reyntjens, Peter Moons, Peter Verstraete, Philippe Gevaert, Ignace Lannoye
Eddy Blomme, Tom Claeys
Verontschuldigd : Chris Cannoodt, Catherina Waelput, An Huyghe, Sarie Veugelers, Nico Donckels, Fabian Claeys, Anne Boone Iris Delodder, Ingrid Bombay, Hilde Vermeiren.

Voorstelling aanwezigen (zie lijst bovenaan)
Voorzitter: Peter Verstraete (
peter.verstraete@taborscholen.be)
Ondervoorzitter: Philippe Gevaert (
philippe.gevaert@taborscholen.be)
Penningmeester: Nadine Boone
Secretaris: Ignace Lannoye (
ouderraadbellem@taborscholen.be)

Doelstelling ouderraad:
- participatie
- communicatie
- ondersteuning van schoolactiviteiten
- organiseren van ‘eigen’ activiteiten

Planning schooljaar ‘07/’08 :

vier open vergaderingen (okt, dec, mrt, juni)
Activiteiten :
- 9 okt. Bar verzorgen na infosessie ‘Muzisch Frans’
- 23 feb. Helpen bij Kwis
- mrt 2008 : schooletentje
- 18 mei 2008: receptie 1° communie
- 21 juni 2008: midzomerfeest
- nog te bepalen datum : informatieavond voor alle Taborscholen (organisatie ouderraad bellem- thema ICT)

Extra : Jaar van de KLEUTER
- extra middelen voor de zomerklas
- maandelijkse activiteit
- mini project in mei 2008 (suggestie ; activiteit uitwerken rond ‘sport’)

Dit jaar geen Haloween, geen kerstmarkt

Voorstelling werkgroepen:
1 Werkgroep Schoolraad en afgevaardigden
*schoolraad: vergadering met afgevaardigden van ouders, schoolpersoneel en lokale gemeenschap van de 3 taborscholen. Verantwoordelijke : Peter Moons
* Contacten met gemeente Aalter. Verantwoordelijke : Bieke Vandewalle.
* Vergadering kinderopvang : overleg met ouders, coördinatoren, gemeente,…

2 Werkgroep communicatie
Uitbouwen website (of geïntegreerd in de site van de school)
De communicatie zal dit jaar vooral verlopen via mail: nieuw mailadres is (wordt)
ouderraadbellem@taborscholen.be . Verantwoordelijke: Ignace Lannoye

3 Werkgroep Veiligheid
projecten rond veiligheid in en rond de school (fietspool, veiligheidsjasjes, kinderzitjes, oversteekplaats kleuterschool, … probleemgebieden omschrijven en aankaarten bij Ignas Bogaert en Tony Andries. Verantwoordelijke: Gino Ghyselinck

4 Werkgroep Recepties en 1° communie
praktische en organisatorisch werk bij allerhande activiteiten (cfr. Voorstel om ouders van 3° kleuterklas buitenschools bij elkaar te brengen…).Verantwoordelijke: Barbara Vande Kerckhove

5 Werkgroep Midzomerfeest
vooral praktisch werk voor, tijdens en na het zomerfeest
bedenken van nieuw thema,… Verantwoordelijke: Peter Verstraete

Iedereen wordt uitgenodigd om zich aan te sluiten bij één of meer werkgroepen. (via mail, via lijsten,… Op elke ouderraad wordt verslag uitgebracht van de werking.

Varia
Sint : €40 per klas + koekjes
Enquête leerkrachten : wat verwachten leerkrachten van een ouderraad?
Infoavond: te plannen in de schoolraad in de periode eind februari 2008
Volgende ouderraad op 10 december 2007 om 20.00 u
School probeert 4 vertegenwoordigers af te vaardigen: 1 van kleuterschool + 1 pers. van elke graad.

Financiële aandachtspunten voor de komende periode:
- polyvalente zaal op zolder kleuterschool.

- Verhogen afspanning aan de speelplaats of heropnemen boekentassentrein.

1 opmerking:

Ouderraad Bellem zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.