zondag 2 mei 2010

Verslag Open vergadering Ouderraad – 23 maart 2010

1 Goedkeuring vorig verslag

2 Verslag schoolraad
Leerlingenaantal:
- dip verschuift zich naar het lager: volgend jaar ±20 lln meer in de kleuterschool en ±20 lln minder in het lager
- input van buiten Bellem wordt groter tov input van Bellem zelf
Rapport doorlichting:
- gunstig (zie www.onderwijsinspectie.be)
- advies: WO in 1ste graad moet gebeuren met strictere leermethodes
IDEFICS:
- onderzoek naar voedingsgewoonten
- vraag naar info-avond voor ouders met doorzichtige manier van rapporteren

3 Financiële toestand
Besteding middelen:
- 1 000 EUR voor kleuterschool (speeltuigen)
- 1 500 EUR voor lagere school (Tom bezorgt detail van voorstel aan Peter; opknappen van woonwagen moet klaar zijn tot eind mei – wagen staat momenteel aan brandweeringang; is doorgegeven aan mensen die hem geplaatst hebben)
- memorysticks voor 6des: 120 sticks bestellen en voorzien van foto’s van 6des
- cultuur op school: project voor 3de kleuter, leerjaar 1+2 (± 120 kinderen)
Ouderraad wil ook tussenkomen in cultuurproject voor andere klassen.
- Koelkasten? Negatief: lawaai, vraagt meer organisatie voor leerkrachten
Positief: mooi project voor klasmanagement

4 Werkgroep communicatie, veiligheid
Kindertheater
• Circustheater: 60 kinderen
• Muziektheater: 30 kinderen
• Het stripconcert van Jan & Kim - Jan De Smet & Kim Duchateau: 30 kinderen
Infoavond Leren Leren
Volgend jaar is niets voorzien, gezien dit ook niet is opgenomen in het verslag van de doorlichting.

Veiligheid fietspaden rond Bellem
- Brief gestuurd aan het gemeentebestuur van Aalter met vraag naar betere fietspaden.
- Voetbalplein zal vervangen worden door parking zodat de situatie daar veiliger wordt.

4 Werkgroep feestelijkheden en recepties
- eerste communie, 2 mei: pastoor biedt receptie aan, OC zorgt voor hulp, school doet bestelling drank
- zomerfeest, 26 juni:
-BBQ, tent, brouwer, rodeo, springkasteel ligt vast
-voorbeeldaffiche is klaar
-rodeostier met bediening 4 uur (bonnetje geven bij BBQ)
-6de leerjaar: cowboy (10-tal leerlingen)
-juf Bernadette leert in line dance aan

- proclamatie 6des op 28 juni: OC zorgt voor hulp

- vrijdag 18 juni: afscheid juf Linda met receptie van 16.30u-18.30u
Wie kan ’s middags helpen in de zaal gemeente?

- vergadering voor zomerfeest: 22/4 om 20u.

5 Varia en brainstorming

- 30/5: sneukeltoer: OC helpt bij aanbod eten en drinken
- Vergaderingen Lokaal Overleg Kinderopvang zal opgevolgd worden door Sylvie Franco.
- 1/7: afsluiten jaar met evalutie
- bier geproefd en lekker bevonden als een Taborbiertje; toch nog eerst prijs en afname vergelijken met ander aanbod

Activiteiten 2010-2011
- terugkomdag, heimweedag
- dropping
- herfstetentje (nov.):
- Kaas & Wijn, charcuterieschotel, hotdogs voor kinderen
- Spaanse avond: tapas, flamenco
- Breugelmaal & middeleeuwen
- familiequiz, generatiequiz (school doet vol. jaar muziekquiz met kleuters)
- sport en ontbijt (vcov)
- op website van Aalter: link naar OC Bellem

Volgende open vergadering: 25 mei 2010

Geen opmerkingen: