vrijdag 4 januari 2013

Verslag vergadering groep- VEILIGHEID


Verslag samenzitten politie

11/12/2012

 

Aanwezig: Valerie Gernaey, Sylvie Franco, Phillippe Gevaert, Vanessa Reynaert, Politieman (weet zijn naam niet meer J)

 

1.       Permanentie aan kleuterschool ’s morgens en om vier uur (tijdens donkere maanden)

Politie is onderbemand, dus kan niet al te vaak aan scho(o)l(en) staan. Er kan wel af en toe een politieagent aanwezig zijn. (Ondertussen is er al een politieagent aanwezig geweest).

De politieman raadt af om met vrijwilligers te werken. Te veel verantwoordelijk + ouders die onvriendelijk zijn. Vrijwilligers zien het meestal na een korte tijd niet meer zitten.

 

2.       Verkeerd parkeren

Het eerste voorstel van de agent was verbaliseren. Vaste paaltjes zetten mag niet op plaatsen waar niet mag geparkeerd worden (verkeerswet laat niet toe om 2 keer duidelijk te maken dat je er niet mag parkeren)

Een oplossing is het plaatsen van plastic oranje kegels. Praktisch moet dit nog worden bekeken. Het zou de bedoeling zijn om ’s morgens en om vier uur kegels te zetten aan de kleuter- en lagere school om duidelijk te maken dat er niet mag geparkeerd worden.

Handig om weten: in de bebouwde kom mag je niet op de verhoogde berm parkeren (voetpad, grasperk,….). Je mag je auto wel volledig op straat parkeren, vlak naast de berm.

 

Er zou ook een brief aan alle lln worden meegegeven.

Aan de Huxleystraat kan er op 1 plaats wel een vaste bloembak worden gezet, zodat er niet kan geparkeerd worden.  (parkeerplaats aan zebrapad). Dit moet worden gevraagd aan de gemeente. We kunnen aan de gemeente ook vragen of het mogelijk is om gele onderbroken strepen te schilderen aan de branduitgang (Huxleystraat).

 

3.       Snelheid auto’s

-          Huxleystraat: De agent ging bekijken of het mogelijk was om de Huxleystraat ook zone 30 te maken. (Ingang school). Hij laat nog iets weten.

-          Bellemdorpweg: We kunnen samenzitten met gemeente om te vragen om op bepaalde plaatsen bloembakken te zetten om het verkeer af te remmen.

 

Te doen:

-          Overleggen met meester Eddy wat betreft de verkeerskegels:                      Valerie

-          Praktisch voorbereiden kegels: wanneer en wie                                                    ?

-          Aankopen kegels                                                                                                                 ?

-          Mailen naar verkeer@pzaalter-knesselare.be om stand van zaken na te gaan zone 30, waar wel en niet parkeren,…                                                                                              Vanessa

-          Brief opmaken naar ouders                                                                                                             Vanessa

-          Afspraak maken gemeente                                                                                                             ?

-          Samenzitten gemeente                                                                                                    Vanessa,…

·         Bloembak Huxley

·         Bloembakken Bellemdorpweg

·         Gele strepen branduitgang?

  team groep-veiligheid

 

 

 

 

Geen opmerkingen: