maandag 10 december 2007

Verslag Open Ouderraad 10/12/2007

Verslag OUDERRAAD 10/12/2007 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Van Yperen Bianca,Boone Nadine, Vandewalle Bieke, Donckels Nico, Notebaert An, Blanchart Linda, De Vidts Martine, Huyghe Ann, Vande Kerckhove Barbara, Vanacker Nele, Verfaillie Nastasia, Van de Walle Els, Gino Ghyselinck, Matthias Reyntjens, Tom Claeys, Eddy Blomme, Karel Verjans, Peter Verstraete, Philippe Gevaert, Ignace Lannoye
Verontschuldigd : Siska Bourgeois

Verwelkoming
Financiën : gedane uitgaven in de voorbije periode is €644
Toekomstige kosten moeten gemeld worden via een kostenfiche (zie blog)

Overzicht werking werkgroepen : de verslagen van de verschillende werkgroepen kunnen worden nagelezen op onze blog :
http://ouderraadbellem.blogspot.com/

1 Werkgroep communicatie
brainstorming communicatie (ts. ouders/school/ ouderraad)
uitbouw nieuwe website school (subdeel over ouderraad)
algemeen e-mailadres:
ouderraad@taborscholen.be
aanmaken blog : http://ouderraadbellem.blogspot.com/
foto’s op: picasaweb.google.nl/ouderraadschoolbellem
kenbaar maken via de Link (elke maand een boek te winnen – Nadine Boone)
aparte blog maken voor zoekers: school zoekt ouders/ ouders zoeken ouders
http://schoolzoektouders.blogspot.com

2 Werkgroep Veiligheid
9 projecten werden besproken (zie verslag in blog)
Beslissing kinderzitjes: rondvraag voor 40 kinderzitjes in Bellem,
evt aanvullen met aangekochte kinderzitjes
probleemgebieden omschrijven en mailen naar Ignas Bogaert en Tony Andries.

3 Werkgroep Recepties en 1° communie
Voorstellen : Ouderraad-Café bij diverse activiteiten, mama’s avond, dropping, dansfeest, pannenkoekenactie, activiteit op kerstmarkt,…
Suggesties welkom voor schooletentje (16/03; etentje, ontbijt in combinatie met dauwtrip, ontbijtmand,…

4 Werkgroep Schoolraad en afgevaardigden

*schoolraad: verslag komt op het blog: thema’s waren ouderinformatieavond op 26/02/2008, overleg + informatie-uitwisseling tussen versch. scholen, uitstappen, kostprijs onderwijs,…
* Vergadering kinderopvang : kinderopvang, speelpleinwerking en sportkampen worden op een betere manier georganiseerd. Iedereen krijgt een duidelijke kans voor inschrijvingen te doen (soms met fin. Voorschotten) en niemand wordt uitgesloten.
* Info-avond: Veilig gebruik internet op 26/02/2007

5 Werkgroep Midzomerfeest
voorstellen: kinderdisco, optreden Jeuk, verkleedwedstrijd Pipi Langkous, kapitein,

karaoke, verassing om 00.00 u.
Hoe kinderen uit de tuin houden ??

6 Besteding middelen
Sinterklaas: €40/klas + koekjes
Speelkoffer kleuterschool: 585,50 euro
Project kleuterschool : aankoop didactisch materiaal (+/- 100 euro) per klas
Project lagere school : strips (boeken) bij slecht weer (evt. tweedehands…)
Cadeau 6° leerjaar : memory stick (met opdruk school) +/- 17 euro
29 februari 2008 schrikkeldag: activiteit/toneel?

Varia:
Oproep gebruikte computers (Pentium 4) , flatscreens.
Belbus afstemmen op naschoolse activiteiten ( muziekschool, sport,…): brief in naam ouderraad (Els)

Volgende activteiten:

Open-ouderraad op 11 februari 2008 om 20.00 u
Werkgroep schoolraad en veiligheid op 14/01/2008
Vergadering rond schooletentje(16/03) op 21/01/2008
Werkgroep Zomerfeest + Recepties op 23/01/2008
ICT info-avond op 26/02/2008
Schoolraad op 06/03/2008

Geen opmerkingen: