zondag 14 november 2010

Verslag open veragdering ouderraad, 30/09/2010

1.Welkom en voorstelling ouderraad
• Voorzitter: Peter Verstraete
• Ondervoorzitter: Philippe Gevaert
• Penningmeester: Tom Impens
• Secretaris: Ingrid Bombay
• Werkgroep feestelijkheden: Barbara Vande Keckhove
• Werkgroep cultuur, veiligheid, communicatie: Philippe Gevaert
• Gemeentecontacten: Bianca Van Yperen
• LOK: Sylvie Franco en Els Van de Walle
• Afgevaardigden in de schoolraad: Philippe Gevaert, Peter Moons

Peter en Philippe, resp. voorzitter en ondervoorzitter, laten weten dat hun mandaat van 4 jaar afloopt op het einde van dit schooljaar en dat zij dit niet wensen te vernieuwen. Zij willen wel nog actief betrokken blijven bij de werking van de ouderraad maar willen bewust ruimte maken voor “nieuw bloed”.

Afspraak: in de tweede helft van het werkjaar moet actief bekeken worden wie de functie van voorzitter en ondervoorzitter zal overnemen om een vlotte overgang naar volgend schooljaar/werkjaar te kunnen garanderen.

2.Overzicht financiële toestand
De samenvattende tabel met de actuele stand van het kasboek wordt ter vergadering gepresenteerd.
Het zomerfeest 06/2010 werd afgesloten met een financieel resultaat van: +5.384euro.
Hierdoor bedraagt het saldo in kas bij start van het werkjaar 2010-2011: +8.181euro

3. Werkgroep feestelijkheden
Nabeschouwing zomerfeest juni 2010
- Thema “country & western” was groot succes bij zowel kinderen als ouders
- Financieel succesvolle activiteit (cf. punt 2)
- Opmerking mbt praktische organisatie van de afwas: beter bekijken hoe te vermijden dat in nog warme glazen drank moet worden geschonken.

Herfstetentje: zaterdagavond 23/10/2010 en zondagmiddag 24/10/2010
- Menu: beenhesp, groenten en frietjes ; er is geen afzonderlijk kindermenu
- Zaterdagavond-activiteit: bingo
- Zondagmiddag-activiteit: idee was een korte aperitiefwandeling te organiseren in samenwerking met de natuurouders. Door het kleine aantal natuurouders waarop men beroep kan doen, is er weinig enthousiasme bij hen om dit op te nemen. Verder te bekijken in de werkgroep.
- De takenlijst voor resp. zaterdagavond en zondagmiddag wordt ter vergadering rondgegeven, maar zal ook nog per mail worden doorgestuurd aan de leden van de ouderraad en aan het schoolteam.

Afspraak: takenlijst herfstetentje voor zaterdagavond en zondagmiddag rondsturen

Pannenkoekenverkoop:
- zoals afgesproken wordt de pannenverkoop afwisselend georganiseerd met de “koekenactie” door de school. Dit jaar zal de “koekenactie” doorgaan, dus geen pannenkoekenverkoop.

Eerste communie: 01/05/2011
- Ouderraad zorgt voor receptie

Zomerfeest: 25/06/2011
- Thema? Mogelijkheden die tijdens de vergadering worden genoemd: “disco” (maar is dit ook voor de kinderen leuk?), “Vlaamse kermis” (op budgetvriendelijke wijze te organiseren, maar hoe te combineren met het eten?), “piraten”, “spel zonder grenzen” (opmerking idem als Vlaamse kermis), “wintersport, après ski”…

Afspraak: einde 2010 moet het thema voor het zomerfeest van 25/06/2011 zijn gekozen (werkgroep).

Volgende vergadering werkgroep feestelijkheden: 14/10/2010 om 20u bij Lindsay thuis.

4.Werkgroep cultuur
Gezamenlijke deelname theatervoorstellingen in Tielt
- Evaluatie aanbod vorig jaar:
o met redelijk succes voor de eerste keer aangeboden, hoewel niet alle voorstellingen even sterk waren
o organisatorisch eenvoudig ; ondanks beperkt aantal gevallen waarin vergissing was over de juiste voorstelling, zou dezelfde werkwijze behouden blijven (overschrijving = inschrijving)
o grote flexibiliteit om tickets vrij laat te kunnen bestellen of niet-gebruikte tickets te kunnen recupereren!
- Voor het werkjaar 2010-2011 zijn 4 voorstelling geprogrammeerd ; deelnameprijs: 4euro/pers (volwassenen en kinderen)
- Aanvullend of alternatief aanbod: De Werf (Brugge). Broes zoekt meer info hierover, ihb ook over de mate van flexibiliteit voor bestellen en/of teruggave van tickets.

Afspraak: Broes bezorgt info mbt programma De Werf (Brugge) aan de werkgroep cultuur

Volgende vergadering werkgroep cultuur: 18/10/2010 om 20u bij Philippe thuis.

5.Werkgroep veiligheid (wordt samengenomen met werkgroep cultuur)

- Veiligheidsvestje & fietshelm: belang van voorbeeldfunctie van ouders en leerkrachten! Engagement van de leerkrachten wordt tijdens de vergadering expliciet gevraagd om zelf voorbeeld te geven. De ouderraad wil zo nodig een aantal helmen voor de leerkrachten aankopen.

- Iedereen is overtuigd van het belang van fietshelm en veiligheidsvestje, maar er is discussie in hoeverre de school aan de ouders kan verplichten om op thuis-schoolverplaatsingen te voet of met de fiets een fluovestje en helm aan te doen?
Voor schooluistappen met de fiets moeten de kinderen toch steeds weer op een positieve manier gestimuleerd worden om een fluovestje en helm aan te doen. Afspraak is om minstens op voorhand in de brief aan de ouders aan te geven dat vestje & helm verwacht wordt.
o Moet de school zelf een aantal exemplaren ter beschikking hebben voor kinderen die zelf geen materiaal hebben? De meningen zijn verdeeld.
o Van de KBC krijgt de school dit jaar 200 fluovestjes

- Hoe kunnen de kinderen gestimuleerd worden om de veiligheidskledij te dragen? Kan er gewerkt worden met een beloning op basis van onaangekondigde controles?
o Voor welke beloning zouden de kinderen te motiveren zijn?
o Kinderen individueel belonen of per klas?
o Welke beloning (1 grote beloning per graad of vele kleine)?

Afspraak: de school werkt een project uit rond het dragen van veiligheidshelm en fluovestje (actie in november + aandachtspunt tijdens elke schooluitstap) ; de ouderraad kan worden aangesproken voor financiële ondersteuning hiervan.

6. Agenda werkjaar 2010-2011Oktober :
o 2/10 startmoment bowling
o 5/10 dag van de leerkracht
o 23-24 /10 herfstetentje
November /
December :
o sinterklaas
Afspraak: elke leerkracht kan 50euro besteden voor een aankoop tgv Sinterklaas; de afrekening graag opnieuw via standaard blad (Tom zorgt voor de verspreiding hiervan)

o 17/12 Clouseau
Januari: nieuwjaarsdrink
Februari /
Maart:
o Schoolfeest kleuterschool
April /
Mei:
o 01/05 Eerste communie
o 04/06 Vormsel
Juni :
o 25/6 zomerfeest
o 27/6 proclamatie laatstejaars

7.Besteding middelen ouderraad
- Vorig jaar geen voorstel van de lagere school ; voor dit jaar wordt de realisatie van de “leeswagen” als concreet project voorgesteld (aanvang na de herfstvakantie)
o Geïnteresseerde helpers kunnen zich bij Tom melden. Valerie wil alvast helpen voor de aankleding (gordijntjes, kussens, …)
o Waar kan de wagen gestald worden?
Afspraak: Vanessa laat weten of zij een overdekte ruimte kan aanbieden waar de werfwagen kan staan tijdens de werken.
- Kraantjes in de toiletten en drinkfonteintjes: de herstelling is begin van het schooljaar gedaan (budget school)
- Quid mogelijkheid om bijkomend deel van de speelplaats te overdekken?
- Quid plaatsen banken of picnic-tafels?
- Aanvullen/vernieuwen materiaal van spelotheek

Afspraak: de leerkrachten bezorgen voorstellen voor resp. kleuters en lagere school tegen de volgende open vergadering.

8.Varia
- Stilte in de refter van de lagere school: intussen zijn na een proefperiode de afspraken bijgesteld – de kinderen mogen nu wel fluisteren en luisterverhaaltjes worden afgespeeld, er zal gewerkt worden met een “geluidsbarometer”. Op de kleuterschool verloopt alles rustig, daar wordt geen “stilteproject” geïnstalleerd.
- Stilte op de bus naar het zwembad: blijft behouden

9. Volgende open vergadering ouderraad: donderdag 9 december om 20.30u

woensdag 3 november 2010

Familievoorstelling 14/11/2010

Familievoorstelling:
Circustheater Elastic stelt voor: Artisto

Wanneer: zondag 14 november ’10 om 15.00 u
Waar: Schouwburgzaal, CC Gildhof, St. Michielstraat 9 te Tielt.
Voor wie: vanaf lagere school
Van en met: Stéphane Delvaux
Info: www.elasticshow.be

Je zou kunnen zeggen dat ‘Artisto!’ een show is als een ander: met acrobaten, goochelaars en fakirs. Een smaakvolle mix van poëzie, fantasie, verrassing en fysieke hoogvliegers als de ‘death jump’. Dat is toch wat Elastic in zijn hoofd heeft. Maar alles wat hij probeert te doen, draait op iets anders uit. Het spektakel wordt dan ook een vuurwerk van hilarische ongelukjes.
Verwacht je aan een horizontale benjisprong, grappige vingerkunsten, een éénwieleract en excentrieke cabaretnummers. Ontwapenend grappig is de beste omschrijving voor wat deze elastische artiest brengt.

verslag: we waren met 41 van onze school en we hebben ons alle 41 een bult gelachen!

woensdag 13 oktober 2010

Herfstetentje 23-24 oktober

HERFSTETENTJE

ZATERDAG 23 OKTOBER VANAF 18U00
MET AANSLUITEND BINGO-AVOND

ZONDAG 24 OKTOBER VANAF 12U00
MET VOORAFGAANDE APERITIEFWANDELING VOOR DE LIEFHEBBERS ( start 11u00 )

WARME BEENHAM
MET UITGEBREID GROENTENBUFFET EN FRIETJES
( vegetarische burger mogelijk )

Gelieve voor 13 oktober in te schrijven !
( Overschrijving = inschrijving )

Duidelijk vermelden “zaterdag” of “zondag” !
AANTAL VOLWASSENEN … x 12,50€
KINDEREN LAGER … x 6,00€
KLEUTER … x 4,00€
Vegetarisch – JA – aantal: …
bestelde kaarten worden overhandigd aan de ingang.
Rek.nr : 860-1052478-10

dinsdag 5 oktober 2010

Dag van de LEERKRACHT

Vandaag is het "de dag van de leerkracht". En deze dag wilde de ouderraad niet zomaar laten voorbij gaan.We brachten een prachtige taart als bedanking ... laat ze maar smaken !

Bedankt Leerkrachten,

Bedankt ...
Voor wie je bent
Voor alles wat je doet
Altijd recht uit het hart
Nooit omdat het moet !

woensdag 8 september 2010

Schooljaar 2010-2011

Beste ouders,

Wil je als ouders een steentje bijdragen bij het schoolgebeuren van je kind?
De enthousiaste groep van de ouderraad helpt de school en het dynamisch leerkrachtenteam bij haar activiteiten. Bovendien organiseren wij o.a. culuturele en sfeervolle activiteiten (zomerfeest, mama-avonden en fietstochten), maar we zijn ook actief in werkgroepen en de schoolraad. Samen met de school kunnen we op die manier een aantal mooie projecten realiseren…

Ouderraad “à la carte“
Er zijn verschillende manieren om de school en de ouderraad te helpen:
• het dagelijks bestuur: voor wie zich echt wil engageren.
• werkgroepen: je wilt meehelpen aan het zomerfeest en/of evenementen; je wilt de verkeersveiligheid verbeteren; je wilt het culturele aanbod verruimen…
• helpende handen of occasionele leden: voor wie af en toe wil meehelpen aan één van de vele activiteiten van de school en de ouderraad.
• Open-ouderraad: voor elke ouder

Eerste open-ouderraad: donderdag 30 september 2010 om 20.30h op de lagere school.

Openingsactiviteit: zaterdag 2 oktober 2009

Wil je deze ouderraad mee helpen ondersteunen in het volgende schooljaar, kom dan vrijblijvend een kijkje nemen...Je bent er van harte welkom.

Namens de ouderraad
Peter Verstraete (peter.verstraete@taborscholen.be)
Philippe Gevaert (philippe.gevaert@taborscholen.be)

woensdag 1 september 2010

fietsmama's 2010


Voor de derde keer op een rij haalden verschillende mama's hun fiets uit!
We fietsten langs landelijke wegen , mooie straten en genoten van de babbel.
We leerden nieuwe mama's kennen en vonden het leuk iedere week samen te zijn.

Als afsluiter gingen we een dessertbord eten in het koffieboontje.

vrijdag 2 juli 2010

Zomerfeest 2010 Country & Western


Nog even nagenieten van de foto's van ons jaarlijks zomerfeest Country & western. Ook van harte dank voor de hulp van het schoolteam en de ouders...het was een onvergetelijke avond!

Alle foto's zijn te vinden op picasa (klik op "sfeerbeelden" ->) of ga naar
http://picasaweb.google.com/taborschoolbellem/

donderdag 17 juni 2010

JUF LINDA


Na 37 jaar met kleuters zoekt Juf Linda nieuwe horizonten op.

Dank in naam van de vele generaties kinderen en hun ouders!

vrijdag 21 mei 2010

zondag 2 mei 2010

Eerste Communie 2010


Alle kinderen zagen er weer opperbest uit, kaartjes werden uitgewisseld en iedereen was aanwezig voor de receptie van de eerste communie. De foto's kan je vinden via http://picasaweb.google.be/taborschoolbellem/EersteCommunie2010Via deze weg wil de ouderraad alle communicanten en familie een dikke proficiat wensen...


Verslag Open vergadering Ouderraad – 23 maart 2010

1 Goedkeuring vorig verslag

2 Verslag schoolraad
Leerlingenaantal:
- dip verschuift zich naar het lager: volgend jaar ±20 lln meer in de kleuterschool en ±20 lln minder in het lager
- input van buiten Bellem wordt groter tov input van Bellem zelf
Rapport doorlichting:
- gunstig (zie www.onderwijsinspectie.be)
- advies: WO in 1ste graad moet gebeuren met strictere leermethodes
IDEFICS:
- onderzoek naar voedingsgewoonten
- vraag naar info-avond voor ouders met doorzichtige manier van rapporteren

3 Financiële toestand
Besteding middelen:
- 1 000 EUR voor kleuterschool (speeltuigen)
- 1 500 EUR voor lagere school (Tom bezorgt detail van voorstel aan Peter; opknappen van woonwagen moet klaar zijn tot eind mei – wagen staat momenteel aan brandweeringang; is doorgegeven aan mensen die hem geplaatst hebben)
- memorysticks voor 6des: 120 sticks bestellen en voorzien van foto’s van 6des
- cultuur op school: project voor 3de kleuter, leerjaar 1+2 (± 120 kinderen)
Ouderraad wil ook tussenkomen in cultuurproject voor andere klassen.
- Koelkasten? Negatief: lawaai, vraagt meer organisatie voor leerkrachten
Positief: mooi project voor klasmanagement

4 Werkgroep communicatie, veiligheid
Kindertheater
• Circustheater: 60 kinderen
• Muziektheater: 30 kinderen
• Het stripconcert van Jan & Kim - Jan De Smet & Kim Duchateau: 30 kinderen
Infoavond Leren Leren
Volgend jaar is niets voorzien, gezien dit ook niet is opgenomen in het verslag van de doorlichting.

Veiligheid fietspaden rond Bellem
- Brief gestuurd aan het gemeentebestuur van Aalter met vraag naar betere fietspaden.
- Voetbalplein zal vervangen worden door parking zodat de situatie daar veiliger wordt.

4 Werkgroep feestelijkheden en recepties
- eerste communie, 2 mei: pastoor biedt receptie aan, OC zorgt voor hulp, school doet bestelling drank
- zomerfeest, 26 juni:
-BBQ, tent, brouwer, rodeo, springkasteel ligt vast
-voorbeeldaffiche is klaar
-rodeostier met bediening 4 uur (bonnetje geven bij BBQ)
-6de leerjaar: cowboy (10-tal leerlingen)
-juf Bernadette leert in line dance aan

- proclamatie 6des op 28 juni: OC zorgt voor hulp

- vrijdag 18 juni: afscheid juf Linda met receptie van 16.30u-18.30u
Wie kan ’s middags helpen in de zaal gemeente?

- vergadering voor zomerfeest: 22/4 om 20u.

5 Varia en brainstorming

- 30/5: sneukeltoer: OC helpt bij aanbod eten en drinken
- Vergaderingen Lokaal Overleg Kinderopvang zal opgevolgd worden door Sylvie Franco.
- 1/7: afsluiten jaar met evalutie
- bier geproefd en lekker bevonden als een Taborbiertje; toch nog eerst prijs en afname vergelijken met ander aanbod

Activiteiten 2010-2011
- terugkomdag, heimweedag
- dropping
- herfstetentje (nov.):
- Kaas & Wijn, charcuterieschotel, hotdogs voor kinderen
- Spaanse avond: tapas, flamenco
- Breugelmaal & middeleeuwen
- familiequiz, generatiequiz (school doet vol. jaar muziekquiz met kleuters)
- sport en ontbijt (vcov)
- op website van Aalter: link naar OC Bellem

Volgende open vergadering: 25 mei 2010

donderdag 11 februari 2010

2de pannenkoekenverkoop

De ouderraad organiseerde ook dit jaar een grote pannenkoekenverkoop!
Brieven werden getypt en meegegeven ,de pannenkoeken verkoop kon beginnen!
De Ouderraad en de kinderen van de school verkochten maar liefst 1069 pakjes pannenkoeken !Waarvan de ouderraad 266 € aan HAITI schonk.Het overige bedrag wordt gebruikt voor de kinderen en diverse projecten van de school.Ook schonk de ouderraad 135 pakjes pannenkoeken aan de school ,zodat iedere leerling kan smullen van de heerlijke pannenkoeken tijdens het carnavalfeest !