vrijdag 25 januari 2008

GEZOCHT: Kinderzitjes voor de school.

Regelmatig wordt beroep gedaan op ouders voor het vervoer van kinderen naar een activteit buiten de school. Een kinderzitje is verplicht voor kinderen kleiner dan 1,35m. Vandaar deze oproep en inzameling van kinderzitjes.
WAT? kinderzitjes (enkel het zitje; niet de rugleuning)
WAAR? inleveren in de kleuterschool, lagere school of in de naschoolseopvang.
INFO? ouderraad@taborscholen.be

Werkgroep zomerfeest & recepties op 23/01/2008

Verslag werkgroep Mid-zomer feest 23/01/20087 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Barbara Vande Kerckhove, Nadine Boone, Bianca Van Yperen, Philippe Gevaert, Ann Huyghe, Fabiaan Claeys, Christine Janhee, Sofie D’heygere, Sofie Lakeire, Nele Vanacker,Peter Verstraete, meester Karel

Programma mid-zomerfeest:
Start vanaf 17.00 uur aperitief + springkasteel: 1 voor kleuters, 1 voor oudere kinderen (hindernispiste) + volkspelen
18.00 start met het eten (tot +/- 21.00 uur)
19.30 meiboomdans
20.00 uur kinderanimatie: karaoke, kinder disco,.. (meester Tom en….)
21.00 optreden van de groep Dejafou

Brainstorm:
· Meiboomdans, Christine wil dit aan een aantal kinderen leren : 3-4-5 leerjaar: te vragen aan Eddy en Tom
· Volksspelen, rad,… 6° jaars laten bemannen: te ontlenen bij de gemeente?! Via kaart stempels laten verzamelen om op springkasteel te mogen
· Rommelmarkt? In de parochiezaal!? 16.00-18.00 uur: wordt niet weerhouden (ofwel volkspelen ofwel rommelmarkt: niet alle 2!)
· Verlichting: zelfde als vorig jaar!
· Dejafou: groep met oa meester Karel, juf Jullie:medly ABBA, in de tent: duur 1.30 uur
· Springkasteel: 1 voor kleuters, 1 voor oudere kinderen
· Karaoke, kinder-disco: meester Tom?
· springkasteel hindernispiste: Sofie Lakeire gaat dit navragen (evantueel sponsering?)
· Versterkers voor life groep: kost +/- 400 € : meester Karel vraagt dit na. Fabiaan wil dit sponseren!!
· Traiteur: BBQ? Volgende week beslissen!!!! Fabiaan en Barbara nemen inlichtingen.
· Wie helpt mag iets drinken, wie niet aan het helpen is moet betalen.

Bar op info avond 26/02/08:
verantwoordelijke Barbara
helpers:Bianca, Ann, Nele en Sofie D’heygere

Takenlijst:
Wie zich geroepen voelt om een of andere taak op zich te nemen kan dit altijd laten weten (
Peter.verstraete@taborscholen.be)!
Er zijn nog voldoende taken die nog gedaan dienen te worden!

Peter Verstraete, verantwoordelijke zomerfeest

Werkgroep schoolraad en veiligheid op 14/01/2008

Verslag Werkgroep schoolraad en veiligheid op 14/01/2008

woensdag 9 januari 2008

Mama-avond Eerste kleuterklas B

Nu onze kindjes al dikke vriendjes zijn, vonden wij het tijd dat wij elkaar ook eens leerden kennen. Daarom een mama-avond.
Een kort verslagje:
Op vrijdagavond 25 januari kwamen 11 mama's (van de 19) samen op de afspraak in het Creuzeneuzeke in Aalter. Het was gezellig en héél lekker! We tetterden héél veel, vooral over onze bengels die samen in de klas bij juf Annelies zitten. Jammer genoeg konden we niet met iedereen praten maar dit maakte het niet minder leuk, dit geeft ons een reden om het nog eens over te doen. Kortom, de avond was geslaagd!