donderdag 13 december 2012

Fijne Feestdagen !


Het ouderraadteam wenst iedereen fijne feestdagen toe !

donderdag 29 november 2012

Werkgroepvergadering feestelijkheden 22/11/2012

Werkgroep 22/112012
• Aanwezigheden : Nancy, Lyndsay, Bianca, Peter Verstraete, Sofie , Sylvie, Tom, Eveline, Barbara.
• Verontschuldigd : Peter Moons, Nele, Broes, Kerensa, Bieke.

Evaluatie herfstetentje

• Opbrengst : 2652 euro
• Traiteurkeuze: niet voor herhaling vatbaar
• Samenwerking schoolteam: jammer dat de mensen ieder jaar opnieuw te vroeg naar huis gestuurd worden. De opkuis kan niet snel genoeg beginnen !
• Kosten bijkomend : natuursteen ingang + tekort bestek gemeente

Evaluatie night of the proms • Financieel verlies van ongeveer 1000 euro • 18 kaarten NIET verkocht • Prijs bus idem • Conclusie : niet meer voor herhaling vatbaar.

Sint 6 december • Nic nacjes reeds geleverd aan school : 80 zakken met/zonder suiker • Klasgeschenk 50 euro per leerkracht • Kleuterschool : 7 + 1 zorg + 1 beweging =>9 • Lagere school : 12 + 2 zorg + 1 beweging =>15 • Onkostenblad wordt doorgemaild aan de leerkrachten.

Kerstmarkt • 22 december: begin van de kerstvakantie • Dorpsplein Bellem • Wie wil zich hiervoor 100% geven ? Niemand •Definitieve beslissing : geen deelname

Nieuwjaarsactiviteit • 26 januari : hou deze datum vrij !!! • Organisatie door Tom Impens


Activiteiten voorjaar •

 Muziekkwis school : 02 februari 2013 => helpende handen van de ouders •

School : koekenactie •

 Pannenkoeken voor carnaval : meester Eddy bestelt, de ouderraad betaalt. •

 Musical : 15-16 maart ; helpende handen

Ouderfuif 23 februari •
 Verantwoordelijke : ??? •
 Thema: muziek jaren 80-90… •
Affiche: idem vorig jaar " herkenbaar" •
 Kaarten: Sofie informeert bij Nico of druk van kaarten/affiche bij hem mogelijk is. •
 Wanneer verkoop starten: vanaf 7 januari zal iedereen van de werkgroep een kaartenpakket + affiches ontvangen om dan volop te verkopen en reclame te maken .

Ouderfuif 23 februari • DJ :
voorstel door Broes ; Dieter Van de Walle: Barbara neemt contact op met hem • DJ :
 voorstel door Eveline ; DJ Birger : zou blijkbaar gestopt zijn ? • DJ :
 voorstel Barbara ; DJ Didier, alle materiaal inbegrepen, prijs 300 euro •
Prijs kaarten : idem vorig jaar / 5 euro vvk / 7 euro adz
Ouderfuif 23 februari • Aanvraag materiaal bij de provincie : Broes bekijkt dit samen met meester Tom ? •

 Bedenking : moeten de helpende handen zelf kaart aankopen voor fuif ? ; beslissing genomen om de ingang te laten betalen maar een vergoeding te voorzien in de vorm van drankbonnetjes ( in verhouding met het aantal gewerkte uren ) Hetzelfde systeem zouden we willen toepassen voor het zomerfeest. Eerlijker !

Activiteiten •
Eerste communiereceptie : 5 mei 2013 •
 Proclamatie : usb sticks nog in voorraad ; navragen school juiste hoeveelheid schoolverlaters

Zomerfeest 22 juni 2013 • Voorstellen thema: Afrika,Strips, sprookjes • Grote voorkeur voor SPROOKJES • Brainstorm : peperkoekenhuisje (woonwagen), veel verkleedmogelijkheden, aansluiten op jaarthema boeken en lezen , Bellem en één nacht, Er was eens … •
 Traiteur : aanvraag zal gebeuren bij Jimmy Zomerfeest 22 juni 2013 •
Voorstel om peper en zout te voorzien in unidosis •
Aanvraag tent en brouwer gebeuren nog deze maand •
Aanvraag kindermolentje : wegens succes verlengd •
Affiche : Lyndsay zal voorstellen uitwerken Varia •

Ouderraadblog : verantwoordelijke : Bianca • Betere communicatie : verslaggeving alle bijeenkomsten: doormailen + blog •

Opkuisproject : verantwoordelijke ? Wanneer organiseren ? Praktische uitwerking ?
voorstel van de school afwachten, eventueel in het voorjaar ( rond paasvakantie ) en in de grote vakantie ( tweede helft augustus ). •

zondag 30 september 2012

dinsdag 25 september 2012

Kom bij de ouderraad!!


Open ouderraad: 1 oktober 2012


Beste ouders,

Wil je als ouders een steentje bijdragen bij het schoolgebeuren van je kind?
De enthousiaste groep van de ouderraad helpt de school en het dynamisch leerkrachtenteam bij haar activiteiten. Bovendien organiseren wij o.a. info-avonden en sfeervolle activiteiten (zomerfeest, mama-avonden en fietstochten), maar we zijn ook actief in werkgroepen en de schoolraad. Samen met de school kunnen we op die manier een aantal mooie projecten realiseren…

Eerste open-ouderraad
Op 1 oktober 2012 starten we het werkjaar met een ‘open vergadering’ om 20.00h op de lagere school.

Agenda:
- Welkom en voorstelling dagelijks bestuur
- Agenda schooljaar 2012-13
- indeling taken en werkgroepen
- feestelijkheden en recepties
- veiligheid / cultuur
- besteding middelen 2012-13
- varia

Wil je deze ouderraad mee helpen ondersteunen in het volgende schooljaar, kom dan vrijblijvend een kijkje nemen….je bent er van harte welkom.

Namens de ouderraad

zondag 10 juni 2012

Zomerfeest " HOLLYWOOD "

Overschrijving  = inschrijving  

JULLIE KOMEN TOCH OOK !!!

Tot dan !!!

het ouderraad team


REK.NR.: 860-1052478-10

17:30 Aperitief   18:00 Barbecue (tot 21:00)
Volwassenen: 14 euro
Kinderen: 8 euro
Kleuters: 5 euro

zondag 4 maart 2012

Fantastische fuif !


Bedankt aan de fervente fuifers en de heldhaftige helpers !

Bekijk de sfeerbeelden op onze Facebookpagina:
Foto's "Tabor by night" op onze Facebookpagina

zaterdag 18 februari 2012

Carnaval op school

Carnaval op school ook dit jaar niet zonder pannenkoeken ...
Zoals ieder jaar heeft de ouderraad ook haar steentje bijgedragen aan het pannenkoekenfestijn !