donderdag 29 november 2012

Werkgroepvergadering feestelijkheden 22/11/2012

Werkgroep 22/112012
• Aanwezigheden : Nancy, Lyndsay, Bianca, Peter Verstraete, Sofie , Sylvie, Tom, Eveline, Barbara.
• Verontschuldigd : Peter Moons, Nele, Broes, Kerensa, Bieke.

Evaluatie herfstetentje

• Opbrengst : 2652 euro
• Traiteurkeuze: niet voor herhaling vatbaar
• Samenwerking schoolteam: jammer dat de mensen ieder jaar opnieuw te vroeg naar huis gestuurd worden. De opkuis kan niet snel genoeg beginnen !
• Kosten bijkomend : natuursteen ingang + tekort bestek gemeente

Evaluatie night of the proms • Financieel verlies van ongeveer 1000 euro • 18 kaarten NIET verkocht • Prijs bus idem • Conclusie : niet meer voor herhaling vatbaar.

Sint 6 december • Nic nacjes reeds geleverd aan school : 80 zakken met/zonder suiker • Klasgeschenk 50 euro per leerkracht • Kleuterschool : 7 + 1 zorg + 1 beweging =>9 • Lagere school : 12 + 2 zorg + 1 beweging =>15 • Onkostenblad wordt doorgemaild aan de leerkrachten.

Kerstmarkt • 22 december: begin van de kerstvakantie • Dorpsplein Bellem • Wie wil zich hiervoor 100% geven ? Niemand •Definitieve beslissing : geen deelname

Nieuwjaarsactiviteit • 26 januari : hou deze datum vrij !!! • Organisatie door Tom Impens


Activiteiten voorjaar •

 Muziekkwis school : 02 februari 2013 => helpende handen van de ouders •

School : koekenactie •

 Pannenkoeken voor carnaval : meester Eddy bestelt, de ouderraad betaalt. •

 Musical : 15-16 maart ; helpende handen

Ouderfuif 23 februari •
 Verantwoordelijke : ??? •
 Thema: muziek jaren 80-90… •
Affiche: idem vorig jaar " herkenbaar" •
 Kaarten: Sofie informeert bij Nico of druk van kaarten/affiche bij hem mogelijk is. •
 Wanneer verkoop starten: vanaf 7 januari zal iedereen van de werkgroep een kaartenpakket + affiches ontvangen om dan volop te verkopen en reclame te maken .

Ouderfuif 23 februari • DJ :
voorstel door Broes ; Dieter Van de Walle: Barbara neemt contact op met hem • DJ :
 voorstel door Eveline ; DJ Birger : zou blijkbaar gestopt zijn ? • DJ :
 voorstel Barbara ; DJ Didier, alle materiaal inbegrepen, prijs 300 euro •
Prijs kaarten : idem vorig jaar / 5 euro vvk / 7 euro adz
Ouderfuif 23 februari • Aanvraag materiaal bij de provincie : Broes bekijkt dit samen met meester Tom ? •

 Bedenking : moeten de helpende handen zelf kaart aankopen voor fuif ? ; beslissing genomen om de ingang te laten betalen maar een vergoeding te voorzien in de vorm van drankbonnetjes ( in verhouding met het aantal gewerkte uren ) Hetzelfde systeem zouden we willen toepassen voor het zomerfeest. Eerlijker !

Activiteiten •
Eerste communiereceptie : 5 mei 2013 •
 Proclamatie : usb sticks nog in voorraad ; navragen school juiste hoeveelheid schoolverlaters

Zomerfeest 22 juni 2013 • Voorstellen thema: Afrika,Strips, sprookjes • Grote voorkeur voor SPROOKJES • Brainstorm : peperkoekenhuisje (woonwagen), veel verkleedmogelijkheden, aansluiten op jaarthema boeken en lezen , Bellem en één nacht, Er was eens … •
 Traiteur : aanvraag zal gebeuren bij Jimmy Zomerfeest 22 juni 2013 •
Voorstel om peper en zout te voorzien in unidosis •
Aanvraag tent en brouwer gebeuren nog deze maand •
Aanvraag kindermolentje : wegens succes verlengd •
Affiche : Lyndsay zal voorstellen uitwerken Varia •

Ouderraadblog : verantwoordelijke : Bianca • Betere communicatie : verslaggeving alle bijeenkomsten: doormailen + blog •

Opkuisproject : verantwoordelijke ? Wanneer organiseren ? Praktische uitwerking ?
voorstel van de school afwachten, eventueel in het voorjaar ( rond paasvakantie ) en in de grote vakantie ( tweede helft augustus ). •

Geen opmerkingen: