dinsdag 16 december 2008

zaterdag 13 december 2008

Clouseau!


Gisteren was het dan zover ! We vertrokken om 18u stipt richting sportpaleis te Antwerpen.
Op de bus zat de sfeer er al direkt in, we aten een belegd broodje en dronken een drankje. De tickets werden uitgedeeld en een jeton om ter plaatse een drankje te nuttigen. We zaten in de gele zone op 212 en 213 héél hoog op het balkon ...mooi zicht, dus wat wil je meer ...we genoten allemaal tenvolle van de broertjes wouters en hun team.
Weten jullie wat het leuke van de avond was ? Die avond werd er gefilmd dus wie weet zien jullie bekende school gezichten heel binnenkort op TV !


Volgend schooljaar zijn we terug van plan om een optreden bij te wonen ....maar van Wie?Wanneer?Waar? Als jullie ideëen hebben deponeer ze dan in de brievenbus aan de kleuterschool alle voorstellen zijn welkom .

woensdag 3 december 2008

Bedankt!


Pasta-festijn 15-16 november 2008

Het pasta festijn op 15 en 16 november 2008 werd een groot succes!
Zaterdag avond werd het heel gezellig en bleef iedereen hangen voor de Bingo-avond.
Zondag middag smulden we lekker en gingen daarna naar onze boekenbeurs.
Al dit goeds werd ons gebracht door de vele helpende handen en in het bijzonder Barbara VDK.

Ciao!

zondag 12 oktober 2008

verslag openvergadering 30 september

Aanwezig: Philippe, Peter, Ignace, Tom Impens, Barbara VdK, Nico Donckels, Moons Peter, Nadine, Alain, Nele Vanacker, Els Van de Walle, Ingrid Bombay, Tom Claeys, Juf Linda, Juf Claudine, Juf Griet, Juf Karla, Juf Ellen, Fabiaan
Verontschuldigt: Eddy Blomme, Ann Huyghe, Bianca Van Yperen, Gino Ghyselinck, Matias Reyntjens, Sofie Lakiere.

1. Voorstel dagelijks bestuur
· Voorzitter: Peter Verstraete
· Ondervoorzitter: Philippe Gevaert
· Secretaris: Fabiaan Claeys
· Penningmeester: Tom Impens
· Werkgroep feestelijkheden: Barbara VdK
· Afgevaardigden in schoolraad: Peter Moons, Tom Impens
· gemeentecontacten: Bianca Van Yperen
2. Financiële balans: 6.876,31 €
3. Opmerkingen zomerfeest: uniforme regeling sponsoring, geluid dempen
4. Planning schooljaar 2008 – 2009
15-16 November: pasta avond
December: sint – 12dec Clouseau – eventueel deelname aan kerstmarkt
Januari: nieuwjaarsdrink ouderraad
Februari: pannenkoek verkoop – muziekquiz
Maart: schoolfeest lager afdeling (laatste weekend)
Mei: receptie communie
27 Juni: zomerfeest – proclamatie
Ideeën voor activiteiten zijn steeds welkom.
5. Werkgroepen: Dit werkjaar 2 werkgroepen en 4 openvergaderingen.
Werkgroep feestelijkheden (verantwoordelijke Barbara Vdk)
Werkgroep communicatie-veiligheid-schoolraad (verantwoordelijke Philippe Gevaert)
Voor de schoolraad zetelen voor de lagere afdeling Moons peter en voor de kleuters Tom Impens die bij stemming zijn aanvaard.
6. Voorstellen besteding van de middelen.
Info avond: Nadine doet voorstel “ leren-leren” voor het vierde tot zesde leerjaar, eventueel samen organiseren met de school, verder uitwerken in werkgroep communicatie.
Inrichten polyvalantezaal kleuters – verdiep per kleuterklas.
Smartboard – laptop-LCD schermen.
Sint per klas 50 euro ( 6 kleuter – 16 lagere – 4 zorg + LO)
Aankop strips “welke – kostprijs” evt. aankoop oude strips van leerlingen voor max. 300 euro.
Toneel opvoering – dringend werk van maken in werkgroep communicatie.
De opbrengst van de pasta avond bepaald besteding van de middelen.
7. Varia: werkgroep feestelijkheden (pasta avond) is opzoek naar een presentator voor de eventuele bingo avond op zaterdag. Nadine doet voorstel voor boekenverkoop door handelaar te combineren met aankoop van de strips. Per kind 1 poster cadeau.
Wenskaarten verkoop opgemaakt door de leerlingen verder te bespreken in werkgroep feestelijkheden.
8. Vastleggen volgende vergaderingen.
9 oktober werkgroep feestelijkheden om 20u30.
24 november werkgroep communicatie om 20u00
10 december openvergadering om 20u

Uitnodiging Pastafestijn 15-16 November

OPGELET ! Vermeld de gewenste datum op je overschrijving !

Pasta-avond 15 November, Pasta-middag 16 November.Als je zin hebt om een handje toe te steken op een van de 2 dagen, Mail je dit dan naar één van onze adressen ? ... Alvast bedankt!

Tot dan!
Het ouderraad team

dinsdag 19 augustus 2008

Als afsluiter ...fietsende mama's


Ook niet fietsende mama's(kleuterschool) kunnen zich inschrijven !!!

donderdag 24 juli 2008

Fietsende mama's kleuterschool

Op dinsdagavond tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn we, de ouderraad, begonnen met fietsen voor mama's.We zijn kleinschalig begonnen, dwz met de mama's van de kleuterschool.
Volgend schooljaar willen we dit gaan uitbreiden zodat ook de mama's van de lagere school mee kunnen fietsen.
Iedereen die al mee gaan fietsen is, vond het heel boeiend.
De bedoeling van dit project is elkaar beter te leren kennen, ook buiten de schoolpoorten. Ziehier, de allereerste kiekjes ...dinsdag 1 juli 2008

vrijdag 27 juni 2008

Prettige Vakantie!


De ouderraad wenst iedereen een welverdiende VAKANTIE toe !

donderdag 26 juni 2008

BEDANKT iedereen...

Het afgelopen schooljaar was goed en plezant .Als afsluiter kwam het MID-ZOMERFEEST ...die voor iedereen een geslaagd feest kon genoemd worden.Bedankt voor alle helpen de handen , Iedereen bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid bedankt ...voor ALLES!


donderdag 12 juni 2008

OPGELET !!!!

24 Juni 2008 is er geen FIETSTOCHT !
(Er is die avond proclamatie voor de 6de jaars)

De weken erna rijden we gewoon verder zoals afgesproken :

Elke dinsdagavond fietsen van 20u tot ong. 22u
Vertrek aan de kleuterschool.

Mid-zomerfeest 21 juni 2008INSCHRIJVEN KAN TOT 17 JUNI

woensdag 30 april 2008

Proficiat aan de plechtige communiekanten 3 mei 2008


Verslag ouderraad 21 april 2008


Verslag OUDERRAAD 21/04/2008 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Vanacker Nele, Van Yperen Bianca, Derycke Veerle, Huyghe Ann, Lakiere Sofie, Vande Kerckhove Barbara, Van de Walle Els, Boone Nadine, Mattheeuws Sofie, Lootens Tiny, De Keyser Greet, Gino Ghyselinck, Eddy Blomme, Peter Verstraete, Philippe Gevaert, Ignace Lannoye
Verontschuldigd : Peter Moons

Verwelkoming
Goedkeuring vorig verslag (alle verslagen vind je op www.ouderraadbellem.blogspot.be)

Werkgroep ‘Midzomerfeest 21 juni 2008’
Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht voor de vele klusjes – De takenlijst is te vinden op ons blogspot. Graag zoveel mogelijk reacties per mail, leraarskamer,…
Timing:
17:30 aperitief + +/- 10 volksspelen (ll en van 5° lj. Begeleiden + enkele volwassenen) Dit mag ongeveer anderhalf uur duren – dit is bedoeld als doorstroming naar de kindermolen en het springkasteel. Dit gaat door op de Parking. De administratieve ingang wordt gesloten.
18:00 / 21:00 eten
19:30 meiboomdans
20:00 karaoke (kinderdisco met Tom)
21:30 Déjà Fou
Dit jaar wordt de tuin afgesloten met hoge hekkens. Er wordt hierop tevens toezicht gehouden.

Planning schooljaar 2008/2009
Sept. : klasbezoek tijdens info-avonden
Okt. : koekenactie school
Kaas- en wijnavond (met evt. theater)
Dec. : Optreden Clouseau
Deelname Kerstmarkt Bellem
Jan. : Nieuwjaarsdrink
Feb. : Pannenkoekenverkoop
Ma. : Schoolfeest Lagere Afdeling
Mei : Receptie 1° communie
Juni : Zomerfeest
Proclamtie laatstejaars

Voorstellen school
Koekenactie (sept./okt.)
28/29 maart : muzisch project
15/16 november : kaas en wijnavond (in afwisseling met Herfstetentje)
7 feb. Kwisavond

Te financieren projecten :
Sjaaltjes voor aktiviteiten (uitstappen,…) 500 ex.
Ballenbak voor kleuters (evt. te maken met afvoerbuizen + netten)
Zonnescherm voor zandbak in de kleutertuin
Strip-koffer (om te gebruiken bij slecht weer )
Sponsoring toneelvoorstellingen

Varia
Er worden twee nieuwe kernleden gezocht voor de functie van ‘contactpersoon naar gemeente’ (tot nu toe verzorgd door Bieke Vandewalle) en de functie van secretaris (dit jaar verzorgd door Ignace Lannoye)

Komende activiteiten :
Eerste communie: er worden nog enkele ouders gezocht om de receptie te verzorgen (evt. ouders van de 3° kleuterklas contacteren)
Werkgroep Zomerfeest : plooiavond + vergadering op 8 mei.

zondag 2 maart 2008

29/02 nieuwjaarsreceptie ouderraad

Men at work

26/02 INFO-AVOND "UW KIND EN HET INTERNET"

De ouderraad van de Taborschool Bellem organiseerde een info-avond rond het veilig gebruik van het internet door uw kinderen.
WANNEER? Dinsdag 26 februari 2008 om 20.00
WAAR? Taborschool Bellem, Lotenhullestraat 30, Bellem
MEER INFO? http://www.actioninnocence.org/

dinsdag 12 februari 2008

Open ouderraad 11 februari 2008

Verslag OUDERRAAD 11/02/2008 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Claeys Fabiaan, Van Yperen Bianca, Dheygere Sofie,Vandewalle Bieke, Donckels Nico, Lakiere Sofie, Vanderplas Jan, Vande Kerckhove Barbara, Van de Walle Els, Gino Ghyselinck, Matthias Reyntjens, Braeckman Sofie, Ballegeer Claudine, Vervenne Evelien, Lootens Isalien, Tom Claeys, Eddy Blomme, Peter Verstraete, Philippe Gevaert, Ignace Lannoye
Verontschuldigd : Nele Vanacker, Pieter Lievens, Ann Huyghe, Nadine Boone

Goedkeuring vorig verslag (alle verslagen vind je op www.ouderraadbellem.blogspot.be)
- Zoektocht computers: de meer dan 350 computers van het bedrijf van Nico Donckels zijn ‘en blocque’ naar een NGO gegaan.
Goedkeuring huishoudelijke Reglement (na te lezen op ons blogspot)
Enkele aandachtspunten :
- de vergaderingen staan open voor alle ouders; iedereen kan agendapunten toevoegen
- de beslissingen worden genomen bij concensus
- alle financiële items worden bij geheime stemming gestemd op het einde van de vergadering door alle stemgerechtigde ouders.

Overzicht werking werkgroepen : de verslagen van de verschillende werkgroepen kunnen worden nagelezen op onze blog : http://ouderraadbellem.blogspot.com/
Werkgroep Midzomerfeest 21 juni 2008
Voorlopige planning is na te lezen op verslag (zie blogspot)
Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht voor de vele klusjes – graag naam doorgeven aan de leden van de werkgroep.
Dit jaar werden reeds twee firma’s gevonden die willen sponsoren (o.a. Fabiaan Claeys)
Werkgroep Veiligheid
Kinderzitjes: kunnen afgeleverd worden in lagere school, kleuterschool en in de naschoolse opvang – extra oproep bij de middenstand, ...
Er kwam een antwoord van de gemeente omtrent de ‘onveilige plaatsen’; aan de Spar worden 3 extra paaltjes geplaatst. Verdere evoluties kunnen gevolgd worden via de werkgroep.
Info avond INTERNET + oudercafé
Meer dan 800 uitnodigingen zijn verstuurd via de 3 scholen; er is nog geen zicht op de reacties.

Financiën :
In het kader van het Jaar van de Kleuter worden 3 projecten van de kleuterschool voorgesteld:
De Speelkoffer, Theater Hutsepot, Didactisch materiaal voor elke klas.
Voor de lagere school wordt verder uitgezocht hoe kan worden bijgedragen voor de aankoop van strips (Nadine Boone), en er wordt voorgesteld om Memory sticks te kopen voor de leerlingen van het zesde leerjaar. (een aantal sticks worden extra besteld voor/door de school.

De financiële tussenkomst voor het didactisch materiaal van de kleuterklassen en voor de eindejaarsgeschenken voor de lagere schoolverlaters worden unaniem goedgekeurd.

Nieuwjaarsreceptie 29/02/2008

Varia
Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de Muziekkwis.
15/16 maart 2008 : schooletentje met op zaterdag een nachtwandeling en op zondagmiddag een aperitiefwandeling (volwassenen à 12,50 euro, lagere schoolkinderen à 6 euro)

Schoolraad : 6 maart 2008
Werkgroep Midzomerfeest : 11 maart
Werkgroep recepties, planning volgend werkjaar : 10 april 2008
Volgende ouderraad op 21 april 2008 om 20.00 u (planning volgend werkjaar + midzomerfeest)

vrijdag 25 januari 2008

GEZOCHT: Kinderzitjes voor de school.

Regelmatig wordt beroep gedaan op ouders voor het vervoer van kinderen naar een activteit buiten de school. Een kinderzitje is verplicht voor kinderen kleiner dan 1,35m. Vandaar deze oproep en inzameling van kinderzitjes.
WAT? kinderzitjes (enkel het zitje; niet de rugleuning)
WAAR? inleveren in de kleuterschool, lagere school of in de naschoolseopvang.
INFO? ouderraad@taborscholen.be

Werkgroep zomerfeest & recepties op 23/01/2008

Verslag werkgroep Mid-zomer feest 23/01/20087 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Barbara Vande Kerckhove, Nadine Boone, Bianca Van Yperen, Philippe Gevaert, Ann Huyghe, Fabiaan Claeys, Christine Janhee, Sofie D’heygere, Sofie Lakeire, Nele Vanacker,Peter Verstraete, meester Karel

Programma mid-zomerfeest:
Start vanaf 17.00 uur aperitief + springkasteel: 1 voor kleuters, 1 voor oudere kinderen (hindernispiste) + volkspelen
18.00 start met het eten (tot +/- 21.00 uur)
19.30 meiboomdans
20.00 uur kinderanimatie: karaoke, kinder disco,.. (meester Tom en….)
21.00 optreden van de groep Dejafou

Brainstorm:
· Meiboomdans, Christine wil dit aan een aantal kinderen leren : 3-4-5 leerjaar: te vragen aan Eddy en Tom
· Volksspelen, rad,… 6° jaars laten bemannen: te ontlenen bij de gemeente?! Via kaart stempels laten verzamelen om op springkasteel te mogen
· Rommelmarkt? In de parochiezaal!? 16.00-18.00 uur: wordt niet weerhouden (ofwel volkspelen ofwel rommelmarkt: niet alle 2!)
· Verlichting: zelfde als vorig jaar!
· Dejafou: groep met oa meester Karel, juf Jullie:medly ABBA, in de tent: duur 1.30 uur
· Springkasteel: 1 voor kleuters, 1 voor oudere kinderen
· Karaoke, kinder-disco: meester Tom?
· springkasteel hindernispiste: Sofie Lakeire gaat dit navragen (evantueel sponsering?)
· Versterkers voor life groep: kost +/- 400 € : meester Karel vraagt dit na. Fabiaan wil dit sponseren!!
· Traiteur: BBQ? Volgende week beslissen!!!! Fabiaan en Barbara nemen inlichtingen.
· Wie helpt mag iets drinken, wie niet aan het helpen is moet betalen.

Bar op info avond 26/02/08:
verantwoordelijke Barbara
helpers:Bianca, Ann, Nele en Sofie D’heygere

Takenlijst:
Wie zich geroepen voelt om een of andere taak op zich te nemen kan dit altijd laten weten (
Peter.verstraete@taborscholen.be)!
Er zijn nog voldoende taken die nog gedaan dienen te worden!

Peter Verstraete, verantwoordelijke zomerfeest

Werkgroep schoolraad en veiligheid op 14/01/2008

Verslag Werkgroep schoolraad en veiligheid op 14/01/2008

woensdag 9 januari 2008

Mama-avond Eerste kleuterklas B

Nu onze kindjes al dikke vriendjes zijn, vonden wij het tijd dat wij elkaar ook eens leerden kennen. Daarom een mama-avond.
Een kort verslagje:
Op vrijdagavond 25 januari kwamen 11 mama's (van de 19) samen op de afspraak in het Creuzeneuzeke in Aalter. Het was gezellig en héél lekker! We tetterden héél veel, vooral over onze bengels die samen in de klas bij juf Annelies zitten. Jammer genoeg konden we niet met iedereen praten maar dit maakte het niet minder leuk, dit geeft ons een reden om het nog eens over te doen. Kortom, de avond was geslaagd!