dinsdag 12 februari 2008

Open ouderraad 11 februari 2008

Verslag OUDERRAAD 11/02/2008 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Claeys Fabiaan, Van Yperen Bianca, Dheygere Sofie,Vandewalle Bieke, Donckels Nico, Lakiere Sofie, Vanderplas Jan, Vande Kerckhove Barbara, Van de Walle Els, Gino Ghyselinck, Matthias Reyntjens, Braeckman Sofie, Ballegeer Claudine, Vervenne Evelien, Lootens Isalien, Tom Claeys, Eddy Blomme, Peter Verstraete, Philippe Gevaert, Ignace Lannoye
Verontschuldigd : Nele Vanacker, Pieter Lievens, Ann Huyghe, Nadine Boone

Goedkeuring vorig verslag (alle verslagen vind je op www.ouderraadbellem.blogspot.be)
- Zoektocht computers: de meer dan 350 computers van het bedrijf van Nico Donckels zijn ‘en blocque’ naar een NGO gegaan.
Goedkeuring huishoudelijke Reglement (na te lezen op ons blogspot)
Enkele aandachtspunten :
- de vergaderingen staan open voor alle ouders; iedereen kan agendapunten toevoegen
- de beslissingen worden genomen bij concensus
- alle financiële items worden bij geheime stemming gestemd op het einde van de vergadering door alle stemgerechtigde ouders.

Overzicht werking werkgroepen : de verslagen van de verschillende werkgroepen kunnen worden nagelezen op onze blog : http://ouderraadbellem.blogspot.com/
Werkgroep Midzomerfeest 21 juni 2008
Voorlopige planning is na te lezen op verslag (zie blogspot)
Er worden nog steeds vrijwilligers gezocht voor de vele klusjes – graag naam doorgeven aan de leden van de werkgroep.
Dit jaar werden reeds twee firma’s gevonden die willen sponsoren (o.a. Fabiaan Claeys)
Werkgroep Veiligheid
Kinderzitjes: kunnen afgeleverd worden in lagere school, kleuterschool en in de naschoolse opvang – extra oproep bij de middenstand, ...
Er kwam een antwoord van de gemeente omtrent de ‘onveilige plaatsen’; aan de Spar worden 3 extra paaltjes geplaatst. Verdere evoluties kunnen gevolgd worden via de werkgroep.
Info avond INTERNET + oudercafé
Meer dan 800 uitnodigingen zijn verstuurd via de 3 scholen; er is nog geen zicht op de reacties.

Financiën :
In het kader van het Jaar van de Kleuter worden 3 projecten van de kleuterschool voorgesteld:
De Speelkoffer, Theater Hutsepot, Didactisch materiaal voor elke klas.
Voor de lagere school wordt verder uitgezocht hoe kan worden bijgedragen voor de aankoop van strips (Nadine Boone), en er wordt voorgesteld om Memory sticks te kopen voor de leerlingen van het zesde leerjaar. (een aantal sticks worden extra besteld voor/door de school.

De financiële tussenkomst voor het didactisch materiaal van de kleuterklassen en voor de eindejaarsgeschenken voor de lagere schoolverlaters worden unaniem goedgekeurd.

Nieuwjaarsreceptie 29/02/2008

Varia
Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de Muziekkwis.
15/16 maart 2008 : schooletentje met op zaterdag een nachtwandeling en op zondagmiddag een aperitiefwandeling (volwassenen à 12,50 euro, lagere schoolkinderen à 6 euro)

Schoolraad : 6 maart 2008
Werkgroep Midzomerfeest : 11 maart
Werkgroep recepties, planning volgend werkjaar : 10 april 2008
Volgende ouderraad op 21 april 2008 om 20.00 u (planning volgend werkjaar + midzomerfeest)

Geen opmerkingen: