vrijdag 25 januari 2008

Werkgroep zomerfeest & recepties op 23/01/2008

Verslag werkgroep Mid-zomer feest 23/01/20087 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Barbara Vande Kerckhove, Nadine Boone, Bianca Van Yperen, Philippe Gevaert, Ann Huyghe, Fabiaan Claeys, Christine Janhee, Sofie D’heygere, Sofie Lakeire, Nele Vanacker,Peter Verstraete, meester Karel

Programma mid-zomerfeest:
Start vanaf 17.00 uur aperitief + springkasteel: 1 voor kleuters, 1 voor oudere kinderen (hindernispiste) + volkspelen
18.00 start met het eten (tot +/- 21.00 uur)
19.30 meiboomdans
20.00 uur kinderanimatie: karaoke, kinder disco,.. (meester Tom en….)
21.00 optreden van de groep Dejafou

Brainstorm:
· Meiboomdans, Christine wil dit aan een aantal kinderen leren : 3-4-5 leerjaar: te vragen aan Eddy en Tom
· Volksspelen, rad,… 6° jaars laten bemannen: te ontlenen bij de gemeente?! Via kaart stempels laten verzamelen om op springkasteel te mogen
· Rommelmarkt? In de parochiezaal!? 16.00-18.00 uur: wordt niet weerhouden (ofwel volkspelen ofwel rommelmarkt: niet alle 2!)
· Verlichting: zelfde als vorig jaar!
· Dejafou: groep met oa meester Karel, juf Jullie:medly ABBA, in de tent: duur 1.30 uur
· Springkasteel: 1 voor kleuters, 1 voor oudere kinderen
· Karaoke, kinder-disco: meester Tom?
· springkasteel hindernispiste: Sofie Lakeire gaat dit navragen (evantueel sponsering?)
· Versterkers voor life groep: kost +/- 400 € : meester Karel vraagt dit na. Fabiaan wil dit sponseren!!
· Traiteur: BBQ? Volgende week beslissen!!!! Fabiaan en Barbara nemen inlichtingen.
· Wie helpt mag iets drinken, wie niet aan het helpen is moet betalen.

Bar op info avond 26/02/08:
verantwoordelijke Barbara
helpers:Bianca, Ann, Nele en Sofie D’heygere

Takenlijst:
Wie zich geroepen voelt om een of andere taak op zich te nemen kan dit altijd laten weten (
Peter.verstraete@taborscholen.be)!
Er zijn nog voldoende taken die nog gedaan dienen te worden!

Peter Verstraete, verantwoordelijke zomerfeest

Geen opmerkingen: