zondag 12 oktober 2008

verslag openvergadering 30 september

Aanwezig: Philippe, Peter, Ignace, Tom Impens, Barbara VdK, Nico Donckels, Moons Peter, Nadine, Alain, Nele Vanacker, Els Van de Walle, Ingrid Bombay, Tom Claeys, Juf Linda, Juf Claudine, Juf Griet, Juf Karla, Juf Ellen, Fabiaan
Verontschuldigt: Eddy Blomme, Ann Huyghe, Bianca Van Yperen, Gino Ghyselinck, Matias Reyntjens, Sofie Lakiere.

1. Voorstel dagelijks bestuur
· Voorzitter: Peter Verstraete
· Ondervoorzitter: Philippe Gevaert
· Secretaris: Fabiaan Claeys
· Penningmeester: Tom Impens
· Werkgroep feestelijkheden: Barbara VdK
· Afgevaardigden in schoolraad: Peter Moons, Tom Impens
· gemeentecontacten: Bianca Van Yperen
2. Financiële balans: 6.876,31 €
3. Opmerkingen zomerfeest: uniforme regeling sponsoring, geluid dempen
4. Planning schooljaar 2008 – 2009
15-16 November: pasta avond
December: sint – 12dec Clouseau – eventueel deelname aan kerstmarkt
Januari: nieuwjaarsdrink ouderraad
Februari: pannenkoek verkoop – muziekquiz
Maart: schoolfeest lager afdeling (laatste weekend)
Mei: receptie communie
27 Juni: zomerfeest – proclamatie
Ideeën voor activiteiten zijn steeds welkom.
5. Werkgroepen: Dit werkjaar 2 werkgroepen en 4 openvergaderingen.
Werkgroep feestelijkheden (verantwoordelijke Barbara Vdk)
Werkgroep communicatie-veiligheid-schoolraad (verantwoordelijke Philippe Gevaert)
Voor de schoolraad zetelen voor de lagere afdeling Moons peter en voor de kleuters Tom Impens die bij stemming zijn aanvaard.
6. Voorstellen besteding van de middelen.
Info avond: Nadine doet voorstel “ leren-leren” voor het vierde tot zesde leerjaar, eventueel samen organiseren met de school, verder uitwerken in werkgroep communicatie.
Inrichten polyvalantezaal kleuters – verdiep per kleuterklas.
Smartboard – laptop-LCD schermen.
Sint per klas 50 euro ( 6 kleuter – 16 lagere – 4 zorg + LO)
Aankop strips “welke – kostprijs” evt. aankoop oude strips van leerlingen voor max. 300 euro.
Toneel opvoering – dringend werk van maken in werkgroep communicatie.
De opbrengst van de pasta avond bepaald besteding van de middelen.
7. Varia: werkgroep feestelijkheden (pasta avond) is opzoek naar een presentator voor de eventuele bingo avond op zaterdag. Nadine doet voorstel voor boekenverkoop door handelaar te combineren met aankoop van de strips. Per kind 1 poster cadeau.
Wenskaarten verkoop opgemaakt door de leerlingen verder te bespreken in werkgroep feestelijkheden.
8. Vastleggen volgende vergaderingen.
9 oktober werkgroep feestelijkheden om 20u30.
24 november werkgroep communicatie om 20u00
10 december openvergadering om 20u

Geen opmerkingen: