woensdag 18 september 2013

Startvergadering


Startvergadering ouderraadwerking 2013-2014

28/08/2013

Team

• Voorzitter : Barbara Vande Kerckhove

• Secretaris : Sylvie Franco

• Penningmeester : Tom Impens

• WG veiligheid/cultuur : Vanessa Reynaert

• WG feestelijkheden : open vacature

• Gemeenteverantwoordelijke : Bianca Van Yperen• Lok verantwoordelijke : Nele Vanacker

• Schoolraad : Philippe Gevaert , Vanessa

Reynaert en Nele Vanacker

• Actieve leden
 

Planning activiteiten 2013-2014

• Startmomenten op school :

–05/09 : onderbouw (19u) => Sofie / Lyndsay

–10/09 : bovenbouw (19u) => Sylvie / Barbara

–12/09 : kleuterschool =>

Lyndsay/Sofie/Sylvie/Barbara/Vanessa

Voorstel : algemene uitleg / filmpje(kleuters)/

persoonlijk aanspreken / gebakje + kaartje

aanbieden ( Ben jij onze nieuwe kers op de taart ?)
 / boekje wordt gemaakt / mailadreslijsten

• .Dag van de leerkracht : 4 oktober ? Navragen school

– Ontbijtkoeken => Lyndsay zorgt ervoor

– Toezicht speeltijden overnemen => Sofie is hiervoor verantwoordelijk

Fietsproject Levensloop : 29 september

Levensloop : 12-13 oktober

Herfstetentje 20 oktober : organisatie school /

helpende handen welkom

Info avond : veilig internet in samenwerking met de gezinsbond

Planning activiteiten 2013-2014

6 december feest :

–Nic nacjes

–Klasgeschenk : bedrag => 50 euro per klas

Kerstmarkt: voorlopig nog in beraad

Nieuwjaarsdrink :

–Datum => 25 januari 2014

–Tom Impens organiseert !

– Waar / Wat => blijft voorlopig een verrassing
Cultuur voor het gezin :

–Voorstellen

–Mogelijkheden

–Planning

=> Wordt besproken tijdens de eerste

werkgroepvergaderingveiligheid en cultuur.

 

Muziekquiz school : 01 februari 2013 =>

helpende handen van de ouders

• School : koekenactie=> navragen school

Pannenkoeken voor carnaval => navragen school

Tabor by night fuif : 15 maart 2014

–Ideetjes

–Dj : Dieter VDW bevragenEerste communie : 04/05/2014=> helpende handen

Proclamatie : 24/06/2014

ZOMERFEEST : 21/06/2014

Attentie “Dag van de leerkracht

6 december : nicnacjes/ klasgeschenk =>

budget 50 euro per klas

Nieuwjaarsdrink

Pannenkoeken carnaval

Afscheidsgeschenk schoolverlaters :

• Usbstick = prijsofferte vragen Bianca ?Projecten / Financiële steun

• Veiligheidsproject schoolomgeving

• Voorstellen van de school :

–Kleuterschool =budget ?

–Lagere school = budget ?

–Cultuurproject

Voorstellen van de school bespreken op de open ouderraad.

Ouderraadboekje

• Recente foto’s doormailen

• Juiste gegevens doormailen

• Activiteiten vermelden

Levensloop 12-13 oktober

• Verantwoordelijken : Sofie en Eveline

• Samenwerking met het schoolteam = ontvangen

hieromtrent nog een mail.

• Inschrijvingen voor 15 september/ Doodle wordt

verstuurd.

• Brief is klaar om mee te geven met alle kinderen

= Eveline stuurt door naar meester Tom

• Tent (van Tom)thv uitgang parking Aard

• Kerststal met gluwhein, warme choco ,poffertjes

• Eventueel verkoop van kalenders ( Santens ) =

Eveline vraagt dit na.

Onze kinderen veilig online

• In samenwerking met de gezinsbond

• 7 november om 20u / duur ongeveer 2u /

geen pauze

• Nadien drankje aanbieden  ouderraad

voorziet fruitsap/water/rode en witte wijn

• Uitnodiging wordt gemaakt door de

gezinsbond = doormailen naar Vanessa doorgeven aan de school

Onze kinderen veilig online

• Beamer + geluidsinstallatie voorzien

• Stoelen in rijen

• Tafel voorzien voor reclame gezinsbond

• Vlaggen school + gezinsbond thv ingang

• Bekendmaking via gezinsbondboekje +

school brief + Totaalter + affiches

bibliotheek/opvang

Varia

• Attentie geboorte, huwelijk, ...afgewezen

• Ouderraadblog : verantwoordelijke Bianca

• Communicatie : verslaggeving van alle

bijeenkomsten =doormailen + blog

Agenda vergaderingen

• Eerste open ouderraad : Donderdag 26 september

• Levensloop : Donderdag 26 september

• Werkgroep veiligheid/cultuur : ?

• Werkgroep feestelijkheden : ?

Geen opmerkingen: