maandag 18 mei 2009

Verslag Open vergadering Ouderraad – 13 maart 2009

Aanwezig: Ignace Lannoye, Els Van de Walle, Tom Claeys, Barbara Vande Kerckhove, Nadine, juf Hilde, Tom Impens, Juf Cindy, juf Isalien, juf Isabelle,Eddy Blomme, Philippe Gevaert, Peter Verstraete,

Verontschuldigd: Bianca Van Yperen, Peter Moons, Nele Van Acker

1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen op verslag vorige vergadering.
2. Verslag werkgroep veiligheid/ communicatie/ schoolraad (maandag 19 februari 2009 om 20u00)
a. Info-avond leren-leren:
Verschillende voorstellen kunnen miserie interessant zijn. Nadine gaat samen met de leerkrachten van het 5° en 6° leerjaar contact opnemen om te overleggen welke optie het best aansluit met de leermethodes van de school. Het zou ideaal zijn indien we begin volgend schooljaar een info avond kunnen organiseren waarna er in de klassen verder verwerkt/behandelt wordt.
b. De kraantjes in de toiletten spatten nog steeds: best de sproeidoppen eens ontkalken en de druk door middel van de afsluitkraan regelen (druk verminderen).
c. Er wordt aan alle ouders via de school een uitnodiging gegeven om zich kandidaat te stellen voor de schoolraad. De inschrijvingen dienen tegen eind maart binnen te zijn zodat op de volgende vergadering de verkiezing kan plaats hebben.
d. Er is een mail binnen gekomen van een ongeruste moeder ivm het niet op slot zijn van de verschillende poorten. In de kleuterschool stelt dit probleem zich niet daar de deur daar tijdens de schooluren op slot is en de poort achteraan door de kinderen niet kan geopend worden. Op de lagere school worden de poorten aan de fietsstalling en aan de doorgang naar de opvang gesloten. Enkel deze aan de Lotenhullestraat is open. De school is mag om vele redenen niet volledig afgesloten worden! Er is tijdens de speeltijd toezicht van de leerkrachten.
d. Cultuur op school
Er zijn nog geen concrete voorstellen.

3. Verslag werkgroep feestelijkheden en recepties
a. Pannenkoeken verkoop:
Opbrengst is 613 € en 1000 pannenkoeken voor het carnavalsfeest.
Zeker voor herhaling vatbaar.
Volgende keer wel maar 900 pannenkoeken voorzien.
b. Zomerfeest: beachparty in Bellem 27 juni 2009
 de knikkerbaan + deel van de speelplaats wordt een strand met coctailbar.
 BBQ met groentjes, aardappeltjes en pasta salade.
 Djembè workshop + optreden.
 Draaimolen + springkasteel.

4. financiële toestand
datum omschrijving activiteit debet credit
2/01/2009 bankkosten werking ouderraad -15,33
6/01/2009 terugbetaling clouseau -50,00
16/01/2009 diverse onkosten sinterklaas -23,48
2/02/2009 schenking sinterklaas -1.300,00
2/02/2009 nieuwjaarsreceptie werking ouderraad -20,00
2/02/2009 nieuwjaarsreceptie werking ouderraad -101,00
2/02/2009 diverse onkosten clouseau -157,70
2/02/2009 schenking spaghetti weekend -1.500,00
13/02/2009 terugbetaling clouseau +25,00
20/02/2009 inkomsten pannenkoeken +1.928,00
20/02/2009 vershoek pannenkoeken -530,00
20/02/2009 voorschot pannenkoeken -785,00
maart schenking kleuterschool zolder -1.500,00

TOTAAL 13.791,16 -9.614,59
Nog in kas +4.176,57


Besteding middelen (nog 4176€):
- memory sticks: aantal leerlingen : 750 €
- muziekinstallatie: 1070€? Voorlopig niet goedgekeurd, te bekijken op het einde van hert werkjaar.
- cultuur?

Planning schooljaar 2009/2010
Sept. : klasbezoek tijdens info-avonden
Okt. : dag van de leerkracht
info-avond leren leren
Nov: herfstetentje
Dec. : sinterklaas
Jan. : Nieuwjaarsdrink
Feb. : Pannenkoekenverkoop
Ma. :
April
Mei : Receptie 1° communie: 2 mei
vormsel 15 mei
sneukeltoer Taborscholen 30 mei
Juni : Zomerfeest
Proclamatie laatstejaars

5. Volgende vergaderingen
Werkgroep feestelijkheden 18 maart 2009 om 20u
openvergadring: dinsdag 2 juni 2009 om 20.30 uur
debriefing 1 juli 2009

Geen opmerkingen: