maandag 23 november 2009

Verslag Open vergadering Ouderraad – 28 september 2009

We zijn klaar voor het nieuwe schooljaar en we zijn er weer
met talrijke leerrijke, culturele en ontspannende activiteiten.
Heb je ook zin om een steentje (groot of klein) bij te dragen? Iedereen welkom op de open ouderraad of als helpende handen op één van de activiteiten.

Ouderraad "à la carte"
Er zijn verschillende manieren om de school en de ouderraad te helpen:
• het dagelijks bestuur: voor wie zich echt wil engageren.
• werkgroepen: je wilt meehelpen aan het zomerfeest en/of evenementen; je wilt de verkeersveiligheid verbeteren; je wilt het culturele aanbod verruimen…
• helpende handen of occasionele leden: voor wie af en toe wil meehelpen aan één van de vele activiteiten van de school en de ouderraad.
• Open-ouderraad: voor elke ouder

Eerste open-ouderraad
Op maandag 28 september 2009 starten we het werkjaar met een ‘open vergadering’ om 20.30h op de lagere school.
Agenda:
• Welkom en voorstelling dagelijks bestuur
• Agenda Schooljaar 2009-2010: nieuwe ideeën
• Indeling taken en werkgroepen:
o feestelijkheden en recepties
o veiligheid/ communicatie/ cultuur
• Besteding middelen 2009-2010
• Varia

Aanwezig: Ingrid Bombay, Sofie D’heygere, Cathy Eyland, Philippe Gevaert, Ann Huyghe (verslag), Broes Labarque, Peter Moons, Barbara Vande Kerckhove, Els Van de Walle, Bianca Van Yperen, Peter Verstraete, juf Ellen, juf Els, juf Sophie, meester Eddy, meester Jan, meester Tom

Verontschuldigd: Nadine Boone, Ignace , Nico, Tom Impens, Sylvie Franco, Lindsay Martens, Sabine Oosterlinck, Nele Van Acker

Volgende vergadering: 1 december 2009

1 Voorstelling werking ouderraad
Samenstelling dagelijks bestuur:
• Voorzitter: Peter Verstraete
• Ondervoorzitter: Philippe Gevaert
• Penningmeester: Tom Impens
• Secretaris:?
• Werkgroep feestelijkheden: Barbara Vande Kerckhove
• Werkgroep veiligheid: Philippe Gevaert
• Werkgroep cultuur (nieuw!), Info-avond en Communicatie: Philippe Gevaert
• Gemeentecontacten: Bianca Van Yperen
• Afgevaardigden in de schoolraad: Philippe Gevaert en Peter Moons

2 Rapportering schoolraad
- twee nieuw verkozenen: Philippe Gevaert en Peter Moons
- vergaderingen in aansluiting met de ouderraad
- verslag van de vergadering 28/09/2009:
*lestijdenpakket
*doelstellingen en pijlers van de school
*oudertevredenheid enquête vorig jaar, resultaten:
Over het algemeen zijn ouders heel positief over de schoolwerking.
Werkpunten: De school scoort lager dan 90 % op hygiëne, verkeersveiligheid en bekendheid ouderraad (16 % is niet op de hoogte van de werking van de ouderraad).
Ook het doorlichtingsrapport is over het algemeen positief.

3 Werkgroep veiligheid
Thema: dit schooljaar: fietsen
Doelstelling: elke maand iets doen om de verkeersveiligheid te verbeteren
Eerstvolgende vergadering: 15 oktober 2009
- De vraag naar betere fietspaden werd reeds gecommuniceerd naar de gemeente.
- Ideeën:
1/ Ouderraad bekostigt veiligheidsjasjes, gekoppeld aan een stempelkaart, voor zowel kinderen die met de fiets, te voet of met de wagen naar school komen.
2/ Discussie over fietshelmen: iedereen begrijpt de belangrijkheid van het dragen van een helm maar het is wordt als onpraktisch ervaren.
3/ Fluostickers op boekentas.
4/ Nepfietspaal plaatsen in de Lotenhullestraat.
5/ Ouders blinddoeken om hen te confronteren met de snelheid waarmee auto’s voorbijrijden.
6/ Website gebruiken als communicatiemiddel.
7/ Leerkrachten en helpers dragen een fietsfluojasje op het herfstetentje, ev. met slagzinnen erop als teaser.
8/ Fietspoolen: is reeds in het verleden geprobeerd maar steeds moeilijk om voldoende ouders te vinden.
9/ Petitie: handtekeningen verzamelen van ouders en kinderen met vraag naar fietspaden tussen Aalter en Bellem en met vraag naar veilige oversteek aan tunnel naar Aalter.
10/ Carpoolen vanuit Aalter (165 kinderen komen uit Aalter). Samen met leerkrachten en directie wordt hiervoor een enquête opgesteld.

4 Werkgroep Cultuur, Info-avond & Communicatie
Cultuur
Doel: sensibiliseren van cultuur bij ouders en kinderen
Ideeën:
1/ Pluk van de petteflet (www.blindevink.be) = mini-musical voor kinderen
Doelgroep: eerste en tweede kleuter
Kan gerealiseerd worden in samenwerking met andere scholen, in auditorium
2/ Broes heeft contacten bij de Werf en zou daar eens informeren.
Info-avond
Twee jaar geleden: uiteenzetting over gevaren van internet bij kinderen
Volgend jaar: Leren leren
Ideeën voor dit jaar:
Stand-up comedy rond ADHD

Communicatie
Eigen website met foto’s en tekst, wordt geupdated door Philippe en Bianca

5 Feestelijkheden en recepties
Eerstvolgende vergadering: do 22 oktober 2009, 20.30u
-Eerste communie: 2 mei, H.-Vormsel: 15 mei
-Zomerfeest
Vorig jaar werd het zomerfeest een absoluut succes.
Opm: Helpers vragen om de werktijd te splitsen in twee lange shifts ipv 3 korte blokken.
Voor dit jaar denken we nog na over een thema. Alle ideeën welkom!
-Pannenkoekenverkoop gaat opnieuw door voor de krokusvakantie. Bianca contacteert de leverancier.

Ideeën:
- Spel zonder grenzen: ev. in Sportcentrum van Aalter, in groepjes van 4/6 personen sportactiviteiten aanbieden, haalbaar voor hele familie.
- Familiedag: in familieverband fietst men naar verschillende activiteiten (zaklopen, knikkerkampioenschap, verspringen, oude volksspelen, …)


6 Planning 2009-2010
Sep: klasbezoek tijdens info-avonden
Okt: 5/10 dag van de leerkracht – 9/10: startevent: bowling
24-25/10: herfstetentje
Nov:
Dec: sinterklaas (klas- en projectgeschenk (zie infra) + picknikjes/letterkoekjes)
Jan: nieuwjaarsdrink
Feb: pannenkoekenverkoop
Mrt:
Apr:
Mei: Eerste communie (2/5) en Vormsel (15/5)-sneukeltoer Taborscholen (30/5)
Jun: zomerfeest – proclamatie laatstejaars


7 Financiële toestand
In kas op 01/09/2008 6 502,90 EUR
Inkomsten: spaghetti weekend, pannenkoeken, zomerfeest
Uitgaven: stripkoffer, sinterklaas, dag van de leerkracht, theater spoor en trontinet, USB sticks, werking ouderraad
In kas op 01/09/2009 7 010,46 EUR


8 Besteding middelen
Kleuters: Juffen vragen groter budget per klas voor sinterklaas (ipv 50 euro).
Lagere school: Meester Tom vraagt een sinterklaasbudget voor de totale speelplaatswerking ipv een budget voor elke klas. Visie: kinderen zorg en verantwoordelijkheid bijbrengen voor het gemeenschappelijke materiaal op de speelplaats.

Na overleg stelt de ouderraad voor als sinterklaasgeschenk:

Kleuters (8 klassen):
- Elke leerkracht kan voor 50 euro materiaal kopen voor zijn klas mits het invullen van een document (te verkrijgen bij Peter Verstraete), voorzien van kasticket, te bezorgen aan Peter.
- De kleuterleerkrachten kunnen, in overleg met meester Eddy een concreet gezamenlijk voorstel indienen (aankoop fietsjes, …) ter waarde van 1 000 euro. Productvoorstel, prijs en leveranciersgegevens indienen bij Peter voor 1 december.

Lagere school (17 klassen):
- Elke leerkracht kan voor 50 euro materiaal kopen voor zijn klas mits het invullen van document (te verkrijgen bij Peter Verstraete), voorzien van kasticket, te bezorgen aan Peter.
- De leerkrachten kunnen, in overleg met meester Eddy een concreet gezamenlijk voorstel indienen (aankoop speelplaatswerking, …) ter waarde van 1 500 euro. Productvoorstel, prijs en leveranciersgegevens indienen bij Peter voor 1 december.

Dit houdt in dat de ouderraad het sinterklaasbudget voor dit jaar verhoogt van 1 250 EUR naar 3 750 EUR.

9 Varia
Iedereen is welkom op de startactiviteit van de ouderraad op vrijdag 9 oktober 2009.

Afspraak om 20.00u op het kerkplein van Bellem of
om 20.30u in Bowling het Rozenhof, Rozestraat 62 te Ursel.
Graag een seintje voor 7 oktober.

Geen opmerkingen: