maandag 23 november 2009

Verslag werkgroepvergadering feestelijkheden 22 oktober 2009

Verslag werkgroepvergadering feestelijkheden 22 oktober 2009

Aanwezigen : Peter Verstraete, Philippe Gevaert, Bianca Van Yperen, Sabine Grandmont, Sylvie Franco, Els Van de Walle, Broes Labarque, Barbara Vande Kerckhove

Overzicht activiteiten schooljaar 2009-2010
• Herfstetentje school : meehelpen voor de bar/ bediening
• Sinterklaasfeest : Bedrag per klas voorzien : 50 euro
Onkostenformulier + betalingsbewijs MOET door de leerkracht ingediend worden VOOR 4 december. ( wordt aan iedere leerkracht via email bezorgd).
Pic-nic koekjes worden voorzien voor kleuter-en lagere school.
• Nieuwjaarsactiviteit voor de ouderraadleden : 30 januari 2010. Broes Labarque zal een onvergetelijke avond in elkaar puzzelen. Be there !
• Pannenkoekenverkoop : Bianca zal zoals vorig jaar de organisatie ervan voor haar rekening nemen. De eerste contacten met de leverancier zijn reeds gemaakt. De planning hiervoor is als volgt : 18/01/2010 : bestelbrief meegeven met de kinderen
09/02/2010 : pannenkoeken meegeven naar huis
12/02/2010 : pannenkoeken leveren aan school voor het carnavalsfeest ( lagere school 900st) Er zal met de school afgesproken worden om de betaling opnieuw via de schoolrekening te laten verlopen. Prijs per pakje :2.5 euro.
• Zomerfeest 26 juni 2010 : thema voor dit jaar WESTERN / COUNTRY
Een brainstorm omtrent dit thema leverde al meerdere leuke ideƫen op :
- Rodeo stier : ook geschikt voor kinderen + volwassenen
- Kindermolentje van de voorbije 2 jaar was een succes en zouden we opnieuw voorzien.
- In-line dansen : lokale groep bevragen ? + …….
- Sponsen gooien naar Lucky Luke ( Broes doet hiervoor navraag)
- Schietlapjes ? ( via uitleendienst Oost-Vlaanderen )
- Houten tonnen voorzien als receptietafels : wie kan hiervoor zorgen ?
- Strobalen ter decoratie / aankleding
- Kinderen mogen in aangepaste outfit naar het feest komen
- Er is al een voorbeeldaffiche gemaakt door Bianca.
- Eigen Taborbier laten brouwen ? Prijzen worden hiervoor opgevraagd door Broes en Barbara.
- Optreden groepje ? Country-muziek ?
- De traiteur van vorig jaar Jimmy Schelstraete zal opnieuw aangesproken worden om prijs op te geven voor de barbecue. ( door Peter )
- ……………………………………………….

• Sneukelfietstocht georganiseerd door de verschillende taborscholen op 30 mei : medewerking zal misschien nog door de school gevraagd worden.

Geen opmerkingen: