maandag 26 november 2007

Verslag werkgroep ‘communicatie’ 18/10/2007

Verslag werkgroep ‘communicatie’ 18/10/2007 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Bianca Van Yperen, Tom Impens, Siska Bourgeois, Ingrid Bombay, Philippe Gevaert, Tom Claeys, Ignace Lannoye

Voorstelling aanwezigen

Brainstorming : wat kan communicatie zoal betekenen – communicatie ts. ouders onderling, ts. ouders en school, ts. ouderraad en ouders, ts. ouderraad en school,… via website, blog, forum, discussiegroep,…

Als we de vernieuwde website van de school als vertrekbasis kunnen nemen, en we omschrijven onze doelstellingen, dan moet het voor een professional doenbaar zijn om ‘een systeem’ uit te werken dat vlot werkbaar is.
De man van Bianca is professioneel bezig met software en biedt zijn diensten aan (bartdereu@telenet.be)

Op de website van de school zou een afgebeelde ‘maandkalender’ een gemakkelijk uitgangspunt kunnen zijn voor het aankondigen van alle activiteiten (school, ouderraad)
Tom Claeys zal aan een voorstel werken.

In de rubriek ‘OUDERRAAD’ , moeten we volgende thema’s opnemen :
Doelstelling, samenstelling, huishoudelijk reglement, werkgroepen (tekst + foto’s), realisaties en archief. Philippe schrijft de meeste artikels bijeen, Ignace zorgt voor de historiek.

De verslagen zijn te lezen onder de algemene rubriek ‘DOWNLOADS’ maar ook via de deelrubrieken. Om wat consistentie te verkrijgen maakt Siska een blanco verslag (sjabloon) dat als basis van elk verslag kan dienen.

Een apart forum (blog, discussiegroep,…) wordt uitgewerkt voor verzoeken, vragen,…
School zoekt Ouders, Ouders zoeken ouders,…

We stellen een verantwoordelijke aan voor het nemen van foto’s van alle activiteiten. Bianca Van Yperen,Tom Impens , Siska Bourgeois (in nood) nemen foto’s…

Volgende vergadering : 26/11/2007 om 20.00 u in de school.

Geen opmerkingen: