maandag 26 november 2007

Verslag werkgroep Mid-zomer feest 14/11/2007


Verslag werkgroep Mid-zomer feest 14/11/2007 in lagere school te Bellem

Aanwezig : Matthias Reyntjens, Barbara Vande Kerckhove, Iris Delodder, Nadine Boone, Bianca Van Yperen, Philippe Gevaert, Peter Verstraete
Verontschuldigd: Sofie D’heygere, Els Van de Walle, Sofie LAkeire, Nele Vanacker, Siska Bougeois

Start: van de vergadering: kort schetsen hoe het zomerfeest de laatste jaren werd georganiseerd.

Brainstorming
Het zomerfeest valt net op de zonne-wende (21 juni 2008) . Het idee wordt naar voor gebracht om het zomerfeest rond dit thema uit te bouwen.

Suggesties:
· Kinderdisco: 18.30 uur – 19.30 à 20.00 uur: kunnen de leerkrachten hier voor zorgen?
· Live orkest voor de oudere kinderen en volwassenen: 20.00 uur tot …. Vorig jaar BOOMBAL: is wel duur, misschien andere en goedkopere oplossingen mogelijk?
· Springkasteel: eentje voor de aller kleinsten en een voor de grotere kinderen. Via de sportdienst van BLOSO zou men springkastelen kunnen verkrijgen. Reservatie kan pas 3 maand op voorhand. Tot op heden werd een springkasteel maar 2 dagen op voorhand besteld in de prive om op deze wijze maar de helft van de normale prijs te moeten betalen.
· Best de polyvalente zaal van de gemeente reserveren (via de school zou dit maar 7 € kosten?) als noodoplossing (bij slecht weer).
· Tafels: Kunnen aangevraagd worden bij de gemeente. Het aantal tafels hangt af van het aantal aanvragen. De verdeling gebeurt pas 3 weken op voorhand. Dus best tafels bijhuren om zeker genoeg tafels te hebben. Stoelen (via de gemeente): normaal geen probleem.
· Traiteur: reeds 4 maal dezelfde (met dezelfde kostprijzen). Navragen of het mogelijk is om een zweeds tintje aan de gerechten te geven: vb: balletjes (zoals in Ikea geserveerd wordt). Ander traiteurs contacteren?
· Drankencentrale: best een die een koelwagen ter beschikking kan stellen. Het huren van een koelwagen kost veel geld.
· Tent: best een grote en kleine tent reserveren.
· Verlichting van vorig feest is voor herhaling vatbaar!
· Licht en muziekinstallatie via de provincie te bekomen: op tijd reserveren is de boodschap!
· Andere versiering: verlichting, bloemenkransen, paal met slingers, …
· Verkleedwedstrijd voor de kinderen: meisje als PIPI LANGKOUS, jongen als kapitein (papa van pipi).
· Pipi op een witte schimmel.
· Een verrassing om 24.00 uur: kampvuur? Veiligheid? Mag dit? Brandweer?
· Verhalen vertellen voor de kleinsten.
· Muziek van de musical Pipi Langkous, ABBA
· Vragen aan Ikea of zij eventueel iets kunnen doen: vlaggen, sponseren,….?
· ……..

Geen opmerkingen: